Den kulturelle skolesekken

I løpet av de siste 5-6 årene har det vært gjennomført flere opplegg med Den kulturelle skolesekken på Blokkodden villmarksmuseum. Eksempler på dette er:

  • Samisk musikk, språk, kultur og levemåte – et opplegg som ble gjennomført for elever i 4. klassetrinn i både Trysil og Engerdal
  • Stemmerett for kvinner i Trysil og Engerdal i forbindelse med Stemmerettsjubileet – et opplegg rettet mot ungdomsskoleelever
  • «I Blokkoddentrollets verden» - et opplegg for 2.-4. klassetrinn lagt til den nye eventyrparken på museet

I 2017 planlegges det et opplegg i forbindelse med Sametingsjubileet. Opplegget skal handle om samisk kultur og er et samarbeidsprosjekt med Glomdalsmuseet. Det er tenkt å gjennomføre opplegget på begge museene.