Hopp til hovedinnhold

Løv, mose, siv og bark

Ved Blokka vokser det rikelig med skjefte, en sivart som gårdene i nærheten slo som fôr til dyra. Slåtten skjedde med ljå fra båt og sivet ble tørket i vinterhesjer og kjørt hjem med slede på vinterføre.

  • Personer i båt som slår siv
    1/1
    Sivslått fra båt Trysil Engerdal museum

Mose kunne utgjøre halvparten av vinterfôret. Mosen ble høstet i fuktig vær om høsten ved hjelp av ei «måssåharke», ei slags rive eller gaffel. Deretter ble mosen lagt i store hauger oppå et par små bjørkestammer. Slik frøs mosehaugen og ble håndterlig for henting med hest og slede om vinteren.

Lauv ble samlet inn både før og etter slåtten. Lauvet ble tatt med lauvhakka og bundet i «kjørver» som ble hengt til tørk på lauvhjell.

Folk samlet også «åtfang»; myrgras og is-storr som stakk opp av isen på tjern og vatn. Innerbarken på furutrær (bast) ble også brukt til dyrefôr. Sammen med fôrrester og hestemøkk ble det kokt til «sørpe» og gitt dyra.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2