Hopp til hovedinnhold

Rørosverket

Engerdal grenser til Røros i nord og var i en periode på ca. 100 år involvert i den omfattende smeltehytteaktiviteten i forbindelse med koppergruvene på Røros. Drifta krevde store mengder tømmervirke til kullbrenning og smelting av malm, og en måtte lenger og lenger ut for å skaffe nok tømmer. Kong Christian IV ga Røros bergstad en sirkumferens – et område rundt byen der verket fikk tilgang til nødvendig tømmer og arbeidskraft til en rimelig penge. Dette gjaldt også transport av tømmer, malm og kull.

FN har satt Røros på sin liste over verdens kultur- og naturarvsteder. Verdensarvstedet ble i 2010 utvidet til også å gjelde sirkumferensen. Femund Hytte (Femundshytten) er ett av fire kjerneområder i sirkumferensen. Da også skogene ved Femundshytten var drevet ut, ble smeltehytta flyttet til Drevsjø. Mange av gardene som leverte arbeidskraft og transport flyttet etter, ved at husa ble tatt ned og satt opp igjen på Drevsjø. På Blokkodden og ellers på Drevsjø finnes mange minner fra denne virksomheta, blant annet et titalls store kullmilebotner fra midten av 1700-tallet.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 2