Om museet

Blokkodden villmarksmuseum er et sommeråpent museum like sør for Drevsjø.