Hopp til hovedinnhold

Jordbruk

Mesteparten av Engerdals areal består av fjell, skrinn fjellskog og store myrområder. Jordbruket i Engerdal er marginalt, men har gjennom århundrer vært helt nødvendig for livsopphold for familien. I den nordlige delen av Engerdal har jordbruksdrift noen av de mest ekstreme forutsetninger man finner i Norge. Museet vil først og fremst vise utmarksnæringene i denne delen av kommunen.

Tradisjonelt har jordbruket nesten utelukkende vært basert på fedrift. Husdyr som kunne utnytte utmarksbeitet var sau, geiter og kyr som var små og lette. Husdyrholdet ble kombinert med mange andre sysler; fiske, jakt, kullbrenning, kullkjøring, skogsarbeid og jernblestring.

Mesteparten av vinterfôret kom fra setrene og fra spredte og fjerntliggende utslåtter som krevde stor arbeidsinnsats. Fra tiden rundt St. Hans og fram til snøen kom, høstet folk vinterfôr til husdyra, blant annet på utslåtter.

  • Lang og smal potetåkeren  i skogen med utsikt mot Drevsjøen.
    1/1
    Potetåker på Blokkodden villmarksmuseum Bård Løken/Anno museum
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 2