Hopp til hovedinnhold

Kilkasting

Kilkasting er et spill som har vært spilt så langt tilbake som noen husker i Engerdal.

Det finnes mange lokale varianter av kilespill. En ting som synes å være spesielt for kilespillet i Engerdal, er at det kastes med stein. Andre steder kastes det mest med kubbe eller «klot». Konkurransefaktoren er viktig. Fra et sted fortelles det at det tapende laget måtte spandere «kaffedokter» på laget som vant. Kilebanen på Blokkodden er laget etter mønster fra Sorken/Elgå-distriktet. I Gutulia var det en kilebane som ble brukt av de som setret i området. Der møttes karene på helgekveldene og hadde konkurranse. På Drevsjø var det i sentrum av grenda en fast kilebane der karene konkurrerte om sommeren. Tradisjonen fra Engerdal strekker seg i hvert fall tilbake til 1800-tallet. Spillet er kjent også i Sverige.

  • Fire gutter spiller på kilebanen.
    Kilekasting er et morsomt og utfordrende spill Bård Løken/Anno museum


Regler for kilkasting:

  • Spillet går ut på å komme først til 24 poeng. Oppnås mer enn 24 poeng, går en tilbake til 15 poeng. Dette kalles å «brenne».
  • Kasteredskapen skal være en stein av passe størrelse, fortrinnsvis litt avlang.
  • Kasting om startplassering. Dette kalles«skoing». Deltakerne tar hver sin kil («lus» og «hjørnekiler») og kaster i rekkefølge på et på forhånd oppsatt merke. Den som kommer nærmest, starter som nummer 1. Rekkefølgen for de øvrige deltakerne bestemmes av plasseringen under «skoingen».
  • Poengberegning:

Konge                  12 poeng

Dame                   6 poeng

Hjørnekil              3 poeng

Lus                       1 poeng

Disse poengene gjelder når en får ned bare en kil på ett kast. Faller flere kiler på samme kast, regnes det kun ett poeng for hver kil. Treffes kongen slik at den går helt ut av kilgården, får en 24 poeng og har vunnet omgangen. Hvis en del av kongen ligger inne i gården, betraktes den som «ute» hvis den kan rulles ut uten å berøre andre kiler.

  • Når alle har kastet, får de deltakerne som har fått poeng et såkalt «bak-kast». Dette skjer fra det punktet der vedkommendes stein ligger. Ligger den så nær at en ved å ta et skritt fram og stå på en fot, rekker fram til kongen og knakker den i hodet, får en stå hvor en vil under bak-kastet. Under bak-kastet teller alle kiler 1 poeng.

Det kan kastes både enkeltvis og lagvis. De samme regler gjelder.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2