Hopp til hovedinnhold

Kunnskap

Blokkodden villmarksmuseum er en kilde til ny og gammel kunnskap om skogbruk, jordbruk, jakt og fiske, samisk kultur og virksomheten i Engerdal tilknyttet kobberverket på Røros.

Det er gjort få utgravinger i Engerdal, men tilfeldige funn viser at det allerede fra steinalderen har ferdes mennesker i de områdene som i dag utgjør Engerdal kommune. Ved Femunden og noen av de andre sjøene er det funnet flere titalls steinalderboplasser. Våpen og redskap vitner om et folk som har ernært seg av fiske, jakt og fangst. Blant funnene kan vi nevne avslag fra flint og kvarts og fint tilforma pilspisser av skifer. Det antas at slike er brukt både til jakt og fiske. Dyregraver og koksteinsfunn viser at levemåten var den samme gjennom århundrene.

Det er ikke fastslått når en begynte å dyrke jorda i dette området, men funnet av en grav fra 800-tallet ved Husfloen kan tyde på at det var en fastboende kvinne som var gravlagt der. Jordbruket var basert på fedrift. Mye tyder på at bosettinga gikk ut, men når dette skjedde er ikke sikkert. Ikke før i 1698 vet vi at det igjen kom folk og slo seg ned i det området som i dag omfattes av Engerdal kommune. Driftsformen ble også da fedrift basert på utstrakt sanking fra naturen, med utmarksslåtter, løv- og mosesanking. Seterbruk var en viktig forutsetning for denne levemåten. Helt opp til våre dager har jakt, fangst og fiske gitt viktig tilskudd til husholdet i disse traktene.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2