Hopp til hovedinnhold

Samisk kultur

I Femundsområdet har samene drevet tradisjonell reindrift i vel 100 år. Engerdal er den sørligste kommunen i landet med en levende samisk tradisjon. I det 17. århundre vokste tamreindrifta fram som driftsform og overtok etter veidekulturens villreinjakt. Tamreindrifta innebærer at samene eier reinen, og var tidligere basert på nomadiserende drift. Dette medfører at menneskene følger med når reinen bytter beiteområder vår og høst. På Blokkodden kan vi vise en komplett samisk vinterboplass. Avslutningen av nomadelivet knyttes vanligvis til at man sluttet å melke reinen, noe som i Norge skjedde mellom 1902 og 1964. De første samene som etablerte seg med rein i Elgå, kom fra Sverige på 1800-tallet.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2