Hopp til hovedinnhold

Mosesanking

Å nytte reinlav (kvitkrull) som dyrefôr er kjent fra store deler av landet. I Engerdal utgjorde kvitkrullen en meget viktig andel av vinterfôret til husdyra. Mosen ble høstet i fuktig vær om høsten ved hjelp av ei «måssåharke», ei slags rive eller gaffel. Mosen ble lagt i store hauger oppå bjørkestammer og kvist. Slik frøs mosehaugen og ble håndterlig for henting med hest og slede om vinteren. I Engerdal ble også moseleveranse til kontinentet en betydelig næring etter 2. verdenskrig. Mosen ble brukt som dekorasjonsmateriale. Ennå i 1967 ble det utført 2000 dagsverk med moseplukking i Engerdal.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 2