Hopp til hovedinnhold

Spillflåte

Gjennom vinteren ble tømmeret hugget og lagt på sjøisen eller på elvebreddene for å transporteres videre når snøsmeltinga ga vann nok i elvene til fløting. Tømmerfløtinga på sjøene skjede med spillflåte. Tømmeret ble samlet i en bom eller lense som ble festet bak spillflåten. Midt på flåten var det plassert et gangspill. Derfra gikk ei kraftig trosse som ble rodd framover og ankret opp med en stor dregg så langt fram som trossa rakk. I motvind kunne en også feste trossa i en stor stein eller et tre. Så ble spillflåten «spilt» inn mot ankerfestet ved hjelp av gangspillet som mannskapet drev med muskelkraft. På denne måten førte en tømmerbommet etappevis fram mot elvemunningen. Spillflåten på Blokkodden er en siste som er brukt på Femund. Den er antagelig bygd i 1948.

Her kan du finne ut mer om tømmerfløting.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2