Hopp til hovedinnhold

Vinterhesje

Markesslått eller utslått er betegnelser på myrer og bekkekanter der det ble slått gras til vinterfôr. Også sivet i sjøer ble slått. Her ble ikke fôret lagt i løe, men ble hengt i «vinterhesje» og senere hentet på snøføre. To staurer ble staket ned i myra ved siden av hverandre og så to til, cirka tre meter unna. Mellom par-staurene ble det knyttet vidjekvister til oppheng av stenger til å henge høyet på. Graset ble fortørket på bakken og hengt i tjukke lag. Det var gjerne fem stenger i hesja. På toppen ble det lagt ei stang for å holde det hele på plass.

Blokka heter vika på vestsida av Blokkodden. I vannkanten her vokser det rikelig med skjefte, en sivart som gardene i nærheten høstet som dyrefôr. Skjeftet ble tørket og henget opp i vinterhesjer og hentet hjem på vinterføre. Andre steder ble vinterhesja hengt veldig tjukt og uten forgående tørking på bakken. Fôr som ble hesjet på denne måten, var helst gras som voks på utslåtter og myrer. 

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 2