Eventyrskogen

I Eventyrskogen bor Blokkoddentrollet. Det viser seg sjelden, men hvis du ser godt etter, kan det plutselig dukke opp! Noen ganger ser det ut akkurat som en stein og noen ganger som en stubbe.

Hvis du går forbi Velkomsthuset, over noen tuer og forbi noen steiner, finner du Labyrinten der Blokkoddentrollet bor.

Bak der igjen står Trollhuset, og der inne finner du eventyret om Blokkoddentrollet.

Det eventyret passer for både stor og liten. Bakgrunnen er historien om hvordan det henger sammen at området rundt Blokkodden ble en del av kobberverket på Røros og dermed norsk gruvehistorie, og hvorfor en del av dette området er blitt innlemmet i Verdensarven.

Går du enda lenger inn i Eventyrskogen, får du øye på trollkjerringa med nesa i en stubbe og andre figurer fra eventyrenes verden.


  • Trollkjerringa Photoshopped (Foto/Photo)
    Trollkjerringa som sitter fast i en stubbe Knut Nerhagen