Hopp til hovedinnhold

Festplass

Ytterst på Blokkodden er det en gammel festplass hvor de unge på Drevsjø kom sammen til dans og moro på sommerkveldene. I mange år var det tradisjon at beboerne på Drevsjø samlet seg på festplassen den 7. juni for å feire oppløsningen av unionen med Sverige i 1905. Under siste krig forekom det at festplassen ble brukt av drevsjøingene til tross for forbud mot offentlige fester.

Museet har forsøkt å holde liv i en annen tradisjon i tilknytning til festplassen. Nå ungdommen kom sammen, var det ofte konkurranse i kilkasting. Rett øst for festplassen er det laget i stand en kilbane hvor kilene står oppstilt og spillereglene er oppslått.

Ved festplassen er det også laget til en rasteplass for besøkende. Der denne ligger, var det i gammel tid en potetåker. Slike var det flere av nede ved sjøkanten, der det var mindre frostlendt. 

Du kan lese mer om jordbruk her.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2