Hopp til hovedinnhold

Fløterkoie

De ukene fløtinga varte overnattet fløterne i koier eller halvbærer (gapahuker) som var satt opp langs vassdragene. Fløterkoia på Blokkodden har stått ved Femundsenden og inneholder ei fløterutstilling med redskap og utstyr som ble brukt under fløtinga. Tømmerfløting i elvene i Engerdal tok slutt i 1991. Utstyret forandret seg ikke mye fra fløting av tømmer ble vanlig på 1700-tallet og fram til da.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2