Hopp til hovedinnhold

Jakt og fangst

Jakt og fangst var en forutsetning for bosetting i Engerdal. Det finnes spor etter jakt og fangst over hele kommunen og fra mange perioder tilbake i tid. Her er fangstboplasser fra steinalderen langs strendene. Fra vikingtid finnes store fangstanlegg for villrein i høyfjellet og for andre hjortedyr i skogområdene. Formen på landtunga som danner Blokkodden er velegnet for fangst av vilt. Ifølge tradisjonen skal det være en fangstgrav for elg her.

Her kan du lese mer om jakt og fangst.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2