Hopp til hovedinnhold

Koie fra Lensmannsberget og stall fra Skjærvangstjønna

Dette er det eldste koieanlegget på Blokkodden, og et godt eksempel på skogshusværene fra begynnelsen av 1900-tallet. Koia er fra Lensmannsberget ved svenskegrensa og er bygd omkring 1918. Det er ei stor koie, med plass til 10-12 mann. Karene lå tett på brisken mot tverrveggen innerst i koia. Koia ble tatt i bruk igjen under ei vindfalldrift omkring 1950. Da ble den endret noe innvendig, men i prinsippet er den slik den var opprinnelig. Skjulet foran inngangen ble bygd på dette tidspunktet, i en teknikk som tømmerkjørerne ofte brukte når de bygde stall.

Stallen er fra samme tidsrom, bygd i 1920 ved Skjærvagstjønna. Den er oppført av en tømmerkjører og er beregnet for kun én hest. Laftinga er svært enkel og delvis utført med sag. Det ble ikke lagt vekt på å få alle stokkene like lange. Taket er enkelt pulttak. Stallen fra Skjærvagstjønna er trolig den eneste bevarte av sitt slag.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 2