Hopp til hovedinnhold

Lemkoie fra Stor-Jyltingen og stall fra Angelbekken

På grunn av de store utgiftene til koiebygging, ble det satt opp flyttbare koier som var satt sammen av seksjoner (lemmer) som kunne tas fra hverandre og transporteres til hogstområdet. Lemkoia fra Stor-Jyltingen er produsert ved Rasta bruk i Østerdalen og ble satt opp omkring 1950. Koia består av ett rom pluss matskap utenfor døra. Når koia ikke hadde separat tørkerom, kunne den ikke brukes lovlig av mer enn tre personer, ifølge forskriften.

Denne stallen har stått ved Angelbekken. Den har isolert golv og tak og har et tilbygd høyrom og en utedo. På et noe senere tidsrom er det bygget et provisorisk tilbygg i enden av stallen. Dette er nå innredet av museet som et lite utstillingslokale.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1