Hopp til hovedinnhold

Naust

Naustet er fra Bursjøen i Jyltingsmarka øst for Femund. Fiskeplassen her ble brukt av to brukere fra Drevsjømoen som setret på Jyltingssetra ved Halvorsjøen. Der trengtes det ikke fiskebu fordi de kunne bo på setra, men naust til båt og redskap var nødvendig. Dette naustet er bygd på 1800-tallet og er laftet på en svært enkel måte og med tak av kløvde stokker (halvklovninger). De to stengene som går gjennom huset på langs, er til garntørking. Utenfor naustet står en «notross». På denne innretningen ble nota hengt opp for tørking og bøting.

Tidligere var det vanlig å samle inn andeegg som bidrag til matforsyninga. For å gjøre innsamlinga enklere, ble det hengt opp andeholker langs sjøkanten. Det er for det meste kvinender som ruger i holkene som er hengt opp på museumsområdet.

Lær mer om dyrelivet på Blokkodden.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2