Hopp til hovedinnhold

Sameboplass

Gåetie er en mindre gamme som ble brukt av gjetere og tjenere. Her består den bærende konstruksjonen av lange stenger med kløft i toppen, reist mot hverandre i en spiss. Sjøl om denne gamma er mindre, er den innredet på samme måten som den større.

På boplassen er det videre en hjell, baalhka, til å legge kjøtt på så dyr ikke skulle få tak i det. Et bur, buvrie, hører også til på vinterboplassen. Det sørsamiske buret var ofte forholdsvis stort og sto på fire høye stolper, mens buret i de nordsamiske områdene (njalla) helst var mindre og bygd på én stolpe. I buret ble forskjellig utstyr oppbevart når boplassen var forlatt deler av året.

Lær mer om samene i Engerdal.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2