Hopp til hovedinnhold

Stallåve

Stallåven på Blokkodden kommer fra garden Brennodden. Den har stallrom i underetasjen og rom for høy «på lemmen» over (2. etasje). På Brennodden sto det en annen liten stall inntil denne. Den ble revet i 1940. Det var stort behov for stallplass. «Koppareleden», vintervegen mellom de to byene Røros og Falun, gikk gjennom tunet på Garden. Her fikk lasskjørerne tak overhodet og plass til hesten i «ferdastallen». Stallåven var i bruk til cirka 1980, den siste tida bare som høylåve.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2