Hopp til hovedinnhold

Tjærebrenning

En såkalt tjæredal (dialekt: tjurrudal) graves ut i lett hellende terreng. Grøfta formes som en trakt som smalner nedover og kles med store flak av bjørkenever. På neveren legges smale stikker av tyrived etter et spesielt prinsipp. I ei stor tjæremile går det med store mengder tyristikker. Neverflak pakkes rundt tyristikkene og på toppen legges torv. Det tennes på fra bunnen, og deretter tildekkes mila slik at bare begrenset mengde luft slipper til. Når tjæra skilles ut, føres den ned i en dunk ved den nedre enden av trakta.  Det skal erfaring til å for lage en tjæremile.

Tjærebrenning har vært utført langt ut på 1900-tallet. I nyere tid er det brukt plåt for å lage mila. Tjære ble brukt til å impregnere båter, redskap og tauverk.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 2