Hopp til hovedinnhold

Fiske

Engerdals sjøer, elver og vann gir et rikt innlandsfiske.

Helt siden steinalderen har dette fisket gitt mat og byttemiddel som var avgjørende for bosetting i det området som i dag dekkes av Engerdal kommune. Funn av utallige fiskeboplasser vitner om dette. Det var fisket i Femund og andre sjøer som ga størst utbytte. De viktigste fiskeslagene var ørret, røye og sik. I de store sjøene var høstfisket det mest betydelige. Dette foregikk i gytetida da store mengder fisk samlet seg på gytegrunnene hvor den kunne fanges på en effektiv måte. Not og garn var de viktigste fangstredskapene. De fleste gårdene hadde faste fiskeplasser ved de store sjøene. Fiskeplassen hadde bu til å bo i og et naust til oppbevaring av båt og utstyr. 

  • To menn i en robåt som fisker med garn. En ror og en drar opp  garn.
    1/1
    Garnfiske på innsjøen Isteren i Engerdal i 1966 Kjell Søgård/Norsk Skogmuseum
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2